A Bajai OKK Kft küldetésének tekinti, hogy az EU dél-magyarországi határrégiójának hajtómotorjává váljék nemcsak a vízi szállítmányozás széleskörű megismertetésével, hanem egy élhető szocio-gazdasági központ kialakításával, különös figyelmet fordítva a környezetre - szociális, gazdasági és természeti – valamint kikapcsolódási lehetőségek feltárásával.

Ezen célkitűzés elérése érdekében felvállaljuk a szükséges infrastrukturális és szervezeti fejlesztéseket, hogy ezáltal azon meglévő és leendő ügyfeleinknek, akik a vízi-, és multi-modális szállítmányozás lehetőségeivel szeretnének élni, a legjobb lehetőségeket és szolgáltatásokat biztosítsuk. Oktatási és információs rendszerekre támaszkodva a bajai kikötő eltökélt célja, hogy a régiónak egy biztonságosabb, és egészségesebb jövőt biztosítson.

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötő a Duna-Majna-Rajna víziút-rendszer második legjelentősebb magyarországi kikötője. Baja városnak a hajózásban és a kikötői tevékenységben több évszázados múltja van. Elsődleges szerepe az Al-Duna illetve Duna torkolati átrakással a távol-keleti irányú forgalomban nyilvánult meg. A Duna-Majna csatorna átadásával - miközben a Dél-szláv háború miatt a déli vízi forgalom átmenetileg teljesen ellehetetlenült – megindult a Majna és Rajna irányú forgalom, megjelentek a német, holland és belga lobogójú hajóegységek. Közvetlen vízi út köti össze a várost az Északi- és a Fekete–tengerrel egyaránt. Baja városa és a régió Dél-Magyarország legjelentősebb közlekedési csomópontja, a déli határhoz való közelsége révén három ország határ menti térségi logisztikai szolgáltató központja lehet.

1992. évtől törvényi rendelet alapján a bajai kikötő országos közforgalmú minősítést kapott. Ez a minősítés egyben a kikötő működtetésére is állami garanciát biztosít. 1999.-ban megalakult a Baja Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Céltársaság. A létrehozott társaság feladata, hogy az országos közforgalmú kikötőnek minősített területen (208 795 m2) a nemzetközi és országos normatíváknak megfelelő kiszolgálási színvonal feltételei biztosítottak legyenek.

A Bajai OKK célja az, hogy a rábízott állami vagyont a lehető legeredményesebben működtesse. A város, a kisrégió, a Dél-alföldi regionális régió, Dél-Dunántúli régió, valamint ezek kapcsolódásával a térség fejlesztő tényezőjévé váljon. A logisztikai szolgáltató feladatok ellátásával lehetőséget kell biztosítson mindazon gazdasági társaságok betelepülésének, fejlődésének, melyek tevékenysége kereskedelemmel, szállítmányozással, termeléssel kapcsolatos és biztosítsa számukra a gazdaságosabb szállítási, termelési lehetőségeket.

 


 Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. | Cím: H - 6500 Baja, Szentjánosi u. 12. | Tel./Fax.:+ 36 79 422-502

e-mail: info@portofbaja.hu