MEGKEZDŐDIK A „BAJAI ORSZÁGOS KÖZFORGALMÚ KIKÖTŐ FEJLESZTÉSE” PROJEKT KIVITELEZÉSE

dátum: 2018-06-18 11:37:18


A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. (Bajai OKK Kft.) támogatás felhasználásával valósítja meg a bajai kikötő fejlesztését. A projekt előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek a finanszírozása a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik. A projekt összköltsége nettó 3,805 mrd Ft. A tervezett fejlesztés keretében az alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor: rakpart, valamint hozzá kapcsolódó út és parkoló építése; partfal állékonyságának helyreállítására, nehézberakó kiépítése; „zöld kikötő” fejlesztése; vasútépítés; rakodó berendezések telepítése.


A Bajai OKK Kft. által az IKOP-2.1.0-15-00000 „Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása" tárgyú pályázati felhívásra benyújtott Támogatási Kérelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. szeptember 30-i dátummal elfogadta, támogatja. A Bajai OKK Kft. 94,99%-os támogatási intenzitás mellett 5,01% önerővel járul hozzá a bajai kikötő infrastrukturális fejlesztésének megvalósításához. A tervezett beruházás megvalósítása elősegíti a bajai kikötő meglévő szolgáltatási színvonalának növekedését, a kikötő, egyben intermodális logisztikai központ infrastruktúrájának fejlesztését, kapacitásnövekedést. A jelenlegi kikötő infrastrukturális fejlesztése az elmúlt évtizedekben részben valósult meg, de a meglévő infrastruktúra állapota mind közúti, vasúti, vízoldali és a meglévő közművek szempontjából is további fejlesztésre szorul. A kikötő intermodális kapacitásának fokozása és a vízi áruszállításra volumenének növelése érdekében elkerülhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.  

 

A projekt címe és azonosítója: „Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése”, IKOP-2.1.0-15-2016-00027.

 

A Támogatási Szerződés 2016. december 12-én hatályba lépett, a közbeszerzési eljárások lezajlottak. A fő közbeszerzési eljárás (tervezési és kivitelezési feladatok ellátása) a napokban lezárult. A nyertes vállalkozó a Duna Aszfalt Kft., ajánlata 3.443.009.599 Ft. A Bajai OKK Kft. a nyertes ajánlattevővel a szerződést 2018. június 15-én aláírta, így a tervezési - kivitelezési munkák megkezdésének további akadálya nincs. A tervezési feladatok várhatóan az idei év nyarán, míg a kivitelezés a tervezéssel részben párhuzamosan, részben a tervezést követően, várhatóan idei év őszén megkezdődnek.

 

További információ kérhető az alábbi elérhetőségen: Bajai OKK Kft.; +36 79 422 502; info@portofbaja.hu


 Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. | Cím: H - 6500 Baja, Szentjánosi u. 12. | Tel./Fax.:+ 36 79 422-502

e-mail: info@portofbaja.hu