Projektnyitó rendezvény

dátum: 2023-03-02 13:24:17


 

A Baja Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése című IKOP-2.1.0-15-2016-00027 azonosítószámú projektjének összköltsége 3 686 843 016 Ft. A Bajai OKK Kft. 94,99 %-os támogatási intenzitás mellett 5,01 % önerővel járul hozzá a fejlesztéshez.

Kivitelező: Homlok Építő Zrt.

 


 

A beruházás megvalósítása hozzájárul ahhoz, hogy a Bajai kikötő meglévő szolgáltatási színvonalának növelésével az árurakodást végző cégek igényeit kielégítse, valamint a projekt a környezetbarát közlekedés részarányának növekedését is célozza a vasút és a víziút tekintetében a kikötő kapacitásának növelése által.

 

A megvalósult fejlesztés eredményeként a fejlesztett kikötőben a ki- és berakott áruk mennyisége várhatóan növekedni fog, a rakodott árumennyiség 2025-re megközelítheti a 700 ezer tonnát.

 

A fejlesztés főbb beruházási elemei:

-        IV. Károly rakpart és a hozzá kapcsolódó út és parkoló építése

Bajai Kikötő úthálózatának fejlesztése, megközelíthetőségének biztosítása, javítása, a meglévő útburkolat átépítése, víztelenítése. Az út jobb és bal oldalán kialakításra került személyautó és kamionparkoló is. A beérkező kamionok akadálymentes közlekedését a tervezett út biztosítja, amely a Gránátos utcai árvízkaputól indul és a meglévő útról ágazik le, a töltéstől enyhe ívben elválva éri el a tervezett kamionparkoló létesítésére szánt területet. A kialakítás lehetővé teszi a kamionok átmeneti várakozását, esetleges átrakodását.

-        Gránátos út fejlesztése

A tervezett gyalogosjárda a IV. Károly rakpart és a Külső út között kerül megépítésre a kétirányú gyorsforgalom biztosításának érdekében 3m burkolatszélességgel.

-        Kikötői partfal állékonyságának helyreállítása, nehézberakó építése

Kikötői partfal állékonyságának helyreállítása 292,5 fm hosszban, amely tartalmazza a közművek fejlesztését és egy 120 tonnás teherbírású nehézberakó építését.

-        Zöld kikötő fejlesztése, függőleges partfalépítés

Kikötő szolgálati hely (Zöld Kikötő) fejlesztése, 71,1 fm hosszú függőleges partfal építése, úszómű áthelyezése, gépészeti, technológia felújítása.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

 


 Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. | Cím: H - 6500 Baja, Szentjánosi u. 12. | Tel./Fax.:+ 36 79 422-502

e-mail: info@portofbaja.hu