A bajai kikötő szolgáltatásai

 

A bajai kikötő a Duna bal partján az 1479+140 és az 1480+900 fkm közötti szakaszon található.

Baja az EU déli határának legfejlettebb és legjelentősebb folyami kikötője, az EU belépő vízi határátkelő helye, vámút, a nemzetközi vízi forgalom szolgáltató és raktározási bázisa. A közeljövőben szeretnénk a szolgáltatásainkat olyan szintre hozni, hogy egyedülálló kínálattal vonzó legyen a nemzetközi kereskedelmi és közleked ési ágazatban.

A magyar közlekedéspolitikai és környezetvédelmi koncepcióval összhangban itt szeretnénk megteremteni a kombinált szállítás dél-magyarországi bázisát, melynek érdekében elsődleges a már megépült Ro-Ro és Zöld Terminál üzemeltetése, valamint a medencés kikötő kiépítésére kerülne sor.

Jelenlegi szolgáltatásaink:

-
teljes körű kikötői és logisztikai szolgáltatás,
-
áruk hajóból való ki- és berakodása (minden típusú áru, kivéve: veszélyes áruk),
-
speciális méretű és/vagy súlyú áruk ki és berakása,
-
Zöld Kikötő: Hajók áram és vízfelvételére, szennyvíz-, fenékvíz- leadására és kezelésére, Fáradt olaj, olajos ronygok és szűrők leadására biztosít lehetőséget. Előzetes bejelentkezési lehetőség: +36 79 422-502
-
belföldi raktározás,
-
közvámraktári szolgáltatás (ömlesztett árura is),
-
konténerkezelés, depózás, javítás
-
teljes körű vámügynökségi szolgáltatás,
-
export-import vámkezelés, vámeléállítás,
-
okmánykitöltés,
-
kezességvállalás általános érvényű engedély alapján,
-
vámraktározás,
-
engedélyezett feladó/címzett státusz,
-
elektronikus árubejelentés,
-
T-okmány kiállítási jogosultság,
-
egyszerűsített vámeljárások,
-
helyi vámkezelés exportban,
-
közreműködés hatósági díjak beszedésében (állategészségügyi-, növény egészségügyi, túlsúlydíj),
-
közreműködés az ÁFA visszatérítésben,
-
utólagos eljárások jogorvoslati ügyintézése,
-
vám szaktanácsadás,
-
áruküldemények feladása, kiváltása,
-
fuvareszközök megrendelése,
-
az áru átcsomagolása, jelölése,
-
közraktári jegy kibocsátás,
-
külkereskedelmi tevékenység,
-
vámút, határkikötő,
-
növény-és állategészségügyi állomás,
-
szállítmányozás, fuvarszervezés (közúti, vasúti, vízi, konténeres)
-
Ro-Ro szolgáltatás (rámpa, parkolás),
-
parti áramvételi lehetőség,
-
engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés,
-
szaktanácsadás.


A BAJAI OKK KFT. KIKÖTŐI DÍJSZABÁSA

Érvényes: 2019. január 1-től


Díjszabás hatálya

Ez a díjszabás érvényes a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.-t (továbbiakban kikötő) működtető társaság tulajdonosi illetve kezelői jogában levő a kikötő hajók általi igénybevételéért, hajók részére nyújtott szolgáltatásokért, területbérletért fizetendő díjakról. A Díjszabás díjtételeit kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor eltérő megállapodás nem jött létre.

A kikötőbe történő behajózáskor a kikötő igénybevételére a hajó tulajdonosa és a Bajai OKK Kft között – külön írásba foglalt megállapodás nélkül is – szerződés jön létre, a kikötő terület használatát illetően pedig, írásos szerződés kell, hogy létrejöjjön, és így ezen díjszabásokat kell alkalmazni.

A díj fizetésére kötelezett személy

A kikötő és parthasználati díjat a hajó tulajdonosa, a kikötői terület használati díját pedig a létesítmények tulajdonosai kötelesek megfizetni. A hajó vezetője a létesítmény tulajdonosa más személyt is megjelölhet költségképviselőként, azonban a hajó és a létesítmény tulajdonosa felel az e díjszabás szerint fizetendő díjak megfizetéséért.

Esedékesség, késedelmi kamat

Ezen díjszabás szerint a díjak a kikötő elhagyása előtt, a terület használatával összefüggő díjak pedig az írásban foglalt bérleti szerződésben rögzítettek szerint esedékesek. A késedelmi kamat mértéke Ft-ban történő számlázás esetén a jogszabály szerinti mértékű konvertibilis fizetőeszközben történő számlázás esetén 15%.

Díjfizetés pénzneme

A díjakat konvertibilis fizetőeszközben, vagy ha a jogszabály megengedi, előírja – Ft-ban kell megfizetni. Átszámítás esetén az MNB-nek, az esedékesség napján érvényes közép árfolyamát kell alkalmazni.

Díjszámlázási feltételek

Kikötő használati díjat kell fizetni a vízi jármű érkezésének napjával kezdődően, majd további megkezdett naponként a kikötőben töltött időre.

Parthasználati díjat kell fizetni az OKK Kft tulajdonában, illetve kezelésében lévő partfal vagy part menti terület érintésével, vagy oda kikötve végzett ki-, és berakodás után.

Hajóból – hajóba történő átrakodás esetén a kirakodó hajó után kell megfizetni a parthasználati díjat.

A kikötő terület használatáért minden betelepülőnek fizetnie kell.

A díjtételek az Áfá-t nem tartalmazzák, azt a mindenkori jogszabálynak megfelelően kell felszámítani.

A kikötőben lévő kikötőrészek, rakodóhelyek üzemeltetői kötelesek együttműködni a Bajai OKK Kft-vel, a kikötői szolgáltatásokat igénybe vevő vízi járművektől a díjak beszedésében. Ez vonatkozik a parthasználati-, a kikötőhasználati díjra, és egyéb kikötői szolgáltatások díjaira is, abban az esetben, ha azt a vízi jármű tulajdonosa köteles megfizetni. DÍJAK

Kikötő-használati díj

Kikötő-használati díjat a vízi jármű, illetve úszómű után kell fizetnie a vízi jármű, illetve úszómű tulajdonosának.

A kikötő-használati díjat, más rendelkezések híján, vízi járművenként, illetve úszó művenként kell fizetni a jelentkezésköteles kikötői területen megszakítás nélküli tartózkodás minden megkezdett napja után.

A Kikötő-használati díjfizetési kötelezettség fenn áll:

Az árut átrakó hajóknál és egyéb vízi járműveknél vagy úszóműveknél a befutási idő napjától.A kikötő-használati díjat az egyes vízi járművek, illetve úszó létesítmények tonnája vagy az elfoglalt terület négyzetmétere és a tartózkodás időtartama szerint kell felszámítani. A teherhordó képességet és az elfoglalt terület kerek tonnára, illetve négyzetméterre kell felkerekíteni. A teherhordó képesség számításához a hitelesítési okmány a mértékadó. A négyzetméter megállapításához az elfoglalt terület legnagyobb hosszúságának és szélességének szorzata szolgál.


A kikötőhasználati díj nagysága:

Áruszállító folyami és tengeri hajó hord-képessége után
  • Az első napon: 1,60 Ft/to
  • Minden további napon a tizedik napig napi 1,60 Ft/to-tal emelt díj. A tizedik és minden további napra 16,00 Ft/to (de nem kevesebb 9600 Ft-nál). 
Egyéb vízi járművek vagy úszóművek esetében a hordképesség minden tonnája, illetve az elfoglalt terület minden m²-re után:
  • Az első napon: 3,20 Ft/m2
  • A második napon 4,80 Ft/m2
  • Minden további napon 16,00 Ft/m2 (de nem kevesebb 4800 Ft-nál). 

 

   Parthasználati díj


   A parthasználati díjat az átrakott áru után kell fizetni annak, aki a kikötőben átrakodást végez vagy végeztet.

Parthasználati díjat kell leróni minden áruért. Amit a rakpart igénybevételével, vagy hajóról hajóra átraknak vagy a kikötői berendezésekkel elhelyeznek.

 

   A Parthasználati díjat az átrakott áru fajtája és összsúlya (bruttó) szerint kell fizetni.
   Mértékadók a megfelelő rakodási okmányok (pl.: fuvarlevél, hajó elismervény).
   A súlyt mindig teljes tonnára kell felkerekíteni.

 

A Parthasználati díj áruféleségek szerint:

- érc, szén, koksz, kő, homok 45 Ft/to            

- gabona (búza, árpa, rozs, kukorica) 52 Ft/to

- napraforgómag 58 Ft/to                               

- minden más áru esetén 58 Ft/to                  

  (de minimum 10.000 Ft)        


 

Garanciális díj

A bérelt partfalegységen meghatározott forgalom elmaradása (500to/fm/év) esetén fizetendő díj: 45 Ft / to

   Közmű – hozzájárulási díj

   Területtel és a használattal arányosan fizetendő díj.
    
   Ro-Ro kikötő-használati díj

   A rámpák használatáért és a parkoló terület igénybevételéért fizetendő díj/hajó: 780-936 e Ft
  
   Díjkedvezmények

   Külön egyedi megállapodásban kerül rögzítésre, a forgalom és egyéb szükséges tényezők figyelembe vételével. 

   Az itt megállapított díjak után a hatályos jogszabályokban előírt Általános Forgalmi Adót is meg kell fizetni.


   Baja, 2018. december 17.

   Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.,
   Nagy László, ügyvezető


A bajai kikötő technikai adatai:

 

 

Partfal (rézsűs)
623 m
Partfal (függőleges pontonkikötés)
313 m
Partfal (függőleges)
444 m
Fedett-zárt közvámraktár
9800 m2
Szabadtéri közvámraktár
1500 m2
Fedett-nyitott tárolótér
4100 m2
Szabadtéri belföldi tárolótér
11930 m2
Fedett raktár
7000 m2
Üzemcsarnok
2309 m2
Daru

1 db 10 to portáldaru

1 db 10 to KKSZ daru

Konténerdaru
2 db 40 to (2 x 24 m fesztáv)
Terményberakó
4 db, összkapacitás: 800 to/óra
Gabonasiló
45.000 to
Mérleg
4 db 60 to
Ro-Ro rámpa

89,01 mBf és 82,17 mBf vízszintek között, 70 m hosszú távon mozgatható, kb. 60 to, acélszerkezetű, 19 x 11 m méretű rámpa

Kiszolgáló épületek

Iroda: 2484 m2

TMK épület 860 m2

Kamionparkoló (férőhely)
Ro-Ro: 120
Egyéb: 33
Közművek
gáz, villany, Víz, csatorna, tüzivíz, esővíz elvezetés, ívóvíz, internet, telefon, ADSL, ISDN, szociális helységekBajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft. | Cím: H - 6500 Baja, Szentjánosi u. 12. | Tel./Fax.:+ 36 79 422-502

e-mail: info@portofbaja.hu