2021 augusztus 31-én eredményesen zárult a Magyar Dunai Kikötők Szövetsége és az Ecotech Nonprofit Zft. konzorciumában megvalósult, GINOP-5.3.5-18-20108-00025 azonosító számú, Digitális mentőöv című projekt.

Kedvezményezettek neve:
Magyar Dunai Kikötők Szövetsége – konzorcium vezető
Ecotech Nonprofit Zrt. – konzorciumi tag

Projekt címe: Digitális mentőöv – A munkaerőpiaci szereplők készségeinek és felkészültségének fejlesztése a kikötői logisztika területén alkalmazható automatizálási technológiák használatára

Szerződött támogatási összeg: 49 711 745 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.5-18-20108-00025

A projekt befejezésének dátuma: 2021. augusztus 31.

Projekt tartalmának bemutatása:
2021 augusztus 31-én eredményesen zárult a Magyar Dunai Kikötők Szövetsége és az Ecotech Nonprofit Zft. konzorciumában megvalósult, GINOP-5.3.5-18-20108-00025 azonosító számú, Digitális mentőöv című projekt.

A 2020. március 1-től 2021. augusztus 31-ig tartó fejlesztés célja az volt, hogy javítsa a kikötői ágazat munkáltatóinak és munkavállalóinak technológiai fejlődéshez való alkalmazkodóképességét, és ezzel kapcsolatos megoldásokat dolgozzon ki az ágazat munkaerőpiaci kihívásaira, amelyek többek között a szakképzett munkaerő hiánya, az idősödő munkavállalók utánpótlásának nehézségei, a „digitális írástudás” alacsony szintje, a munkaerő-igényes, sok papírmunkával járó munkafolyamatok és a fiatal munkavállalók bevonzása. A projekt és az általa létrejött eredmények elsődleges célcsoportját az kikötőszövetség tagvállalatai, illetve az ágazatban működő munkáltatók képezik, a fejlesztés ugyanakkor ennél szélesebb réteget szólít meg az ágazat jelenlegi dolgozói és leendő munkavállalói felé tett intézkedései által.

A konzorcium az alábbi folyamat eredményeként valósította meg célkitűzéseit:

Első lépésként 10 kiválasztott tagszervezetnél került sor a munkakörök és munkafolyamatok részletes elemzésére, azok digitalizációval, ill. automatizálási technológiákkal való összefüggéseinek vizsgálatára. Ezzel párhuzamosan zajlott a folyami kikötői logisztikában megjelenő és várható új technológiák, trendek feltérképezése hazai és nemzetközi forrásokból, valamint ezek munkaerőpiaci hatásainak feltárása, a jövő munkaköreinek előrejelzése. Megvalósult továbbá egy átfogó digitális kompetencia-felmérés a munkáltatóknál, két szintű digitális kompetencia teszt segítségével. A három felmérésből kapott eredmények alapján meghatározhatóvá váltak a fejlesztendő digitális és egyéb kompetenciák.

A felmérések eredményeire építve kísérleti (pilot) projekt keretében elsőként megvalósult egy több szintű, ágazat-specifikus kompetenciafejlesztő program tananyagának kidolgozása és konkrét képzések formájában történő kipróbálása. A kísérleti projekt keretében egy olyan online tananyag (oktatói segédanyag) is kidolgozásra került, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára a „házon belüli” digitális kompetenciafejlesztést, belső mentorok segítségével. Az úgynevezett „digitális mentorok” első csoportjának felkészítése szintén a projekt keretein belül valósult meg, 2021 júliusában.

A digitális kompetenciafelmérésből és a nemzetközi technológiai trendekből kiindulva a konzorcium kidolgozott egy fejlesztési és disszeminációs célokat is szolgáló KPI rendszert (mérőeszköz), amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy saját magukat felmérjék és beazonosítsák digitális alkalmazkodóképességük, fejlettségük szintjét. A rendszer lényegében egy önállóan eszközt jelent majd módszertani segédlettel, kitöltési útmutatóval, referencia-értékekkel ellátva. A KPI rendszer és a hozzá kapcsolódó online kitöltő felület külön menüpontban elérhető a kikötőszövetség honlapján.

A projekt során összegyűjtött tapasztalatok, eredmények alapján készült el az Ágazati HR stratégia, amely egy javaslatcsomagot tartalmaz a döntéshozók és oktatási intézmények részére a projekt során fel feldolgozott témában, a kikötői ágazatra vonatkozóan.

A projekt eredménytermékei letölthetők a kikötőszövetség honlapjáról innen: https://www.hfip.hu/project/digitalis-mentoov/

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

További információ kérhető:

Thury Mónika
HR szakértő, szakmai koordinátor
Magyar Dunai Kikötők Szövetsége
popeiproject@gmail.com

hu_HUMagyar