Projektek

GIFT-SEE (Green Intermodal Freight Transport – Zöld Intermodális Teherszállítás Projekt, SEE/C/0003/3.3/X-GIFT)

 

Projekt leírása: A Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft., az Iparfejlesztési Közalapítvány és a Rail Cargo Hungaria Zrt. szakmai partnerekként vesznek részt a GIFT stratégiai projektben, 22 nemzetközi partnerrel együtt. A projekt honlapja az alábbi linken érhető el: www.gift-project.eu. A projekt a South East Europe Program keretén belül, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt célja, hogy feltérképezze, elemezze és értékelje az érintett szállítási hálózatok (IV-es, V-ös és VII-es páneurópai közlekedési folyosó) állapotát, új közlekedési politikákat és stratégiákat javasoljon az infrastruktúrát, a folyamatokat, az eszközöket, az infokommunikációs technológiákat, a jogszabályokat, szabványokat, direktívákat illetően. A fenti tevékenységek célja, hogy a jelenlegi korridorok egyre inkább ’zöld’, intermodális teherszállítási folyosókká alakuljanak át.

Projekt kezdete: 2012. 04. 24.
Projekt tervezett befejezése: 2014. 08. 15.

Dokumentumok:

Projekt bemutatása

Projekt feladatok

Projekttalálkozó (2013.02.19., Budapest)

Partnerlista adatbázis

Környezetbarát korridorok

Környezetbarát szállítás: Közút helyett vasúton és vízen

GIFT projekt: A kombinált szállítás előnyei

1. GIFT hírlevél

A GIFT projekt időszakos eredményei

2. GIFT hírlevél

3. GIFT hírlevél

Megkezdtük a GIFT SEE projekt próbaszállítását

4. GIFT hírlevél

Lezárult a VII. folyosó tesztelése

GIFT Open Day Meghívó

GIFT Open Day Tájékoztató

5. GIFT hírlevél

A GIFT projekt jelenlegi helyzete

Bajai gabonakonferencia: Komolyan kell venni a dunai szállítást

Befejezéséhez közeledik a GIFT projekt

GIFT Projekt Zárókonferencia

Lezárul a GIFT projekt

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötő elérhetőségének és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése – I. ütem (KÖZOP-4.1.0-09-2010-0004)

 

Projekt leírása: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt keretében a kikötő közúti közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése valósult meg a IV. Károly rakpart felújításával és vízelvezetésének kiépítésével. A fejlesztés eredményeként megújult 645 m útburkolat. A felújított útszakasz mentén kamionparkolókat alakítottunk ki.

 • 645 m felújított út
 • 3.115 m2 parkoló
 • 849 m csatorna

Kivitelezés kezdete: 2011. 10. 12.
Kivitelezés befejezése: 2012. 12. 15.
Projektzárás: 2012. 07. 30.

Dokumentumok:

Projekt bemutatása

Környezeti jelentés 2011.

Környezeti Jelentés 2013

Környezetvédelmi jelentés 2014

A Bajai Országos Közforgalmú Kikötő közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztése

Projekt azonosító száma: KÖZOP-2014-4.6.0-14-2014-0002

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.; 6500 Baja, Szentjánosi utca 12.; www.portofbaja.hu

Projekt leírása: A Bajai OKK Kft. a kikötő közúti elérhetőségi minőségét szeretné biztosítani azáltal, hogy belső úthálózatot fejleszt a kikötő közvetlen környezetében. Az úthálózat-fejlesztés helyszíne az Önkormányzat tulajdonát képező útszakasz a bajai Gránátos utcában. Emellett hídmérleg beszerzése, rakodáshoz szükséges eszköz, térvilágítás és térbeton felújítás is tervbe van véve a kikötő területén. A fejlesztés révén növekedni fog az intermodális forgalom.

 • Útépítés
 • Hídmérleg
 • Térbeton
 • Térvilágítás
 • Rézsűs lejáró mobilék rögzítő-rendszerének felújítása

Támogatási összeg: 59.758.073 Ft
Támogatás mértéke: 84,83%
Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja: 2015. 03. 12.
Projekt fizikai befejezésének tényleges időpontja: 2015. 06. 29.

Dokumentumok:

Projekt bemutatása

Projekt megvalósítása

Környezeti jelentés 2015

Bajai Közforgalmú Kikötő fejlesztése

Projekt azonosító száma: IKOP-2.1.0-15-2016-00027

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.; 6500 Baja, Szentjánosi utca 12.; www.portofbaja.hu

Projekt leírása: A tervezett fejlesztés keretében az alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor: rakpart, valamint hozzá kapcsolódó út és parkoló építése; partfal állékonyságának helyreállítására, nehézberakó kiépítése; „zöld kikötő” fejlesztése; vasútépítés; rakodó berendezések telepítése.
A tervezett beruházás megvalósítása elősegíti a bajai kikötő meglévő szolgáltatási színvonalának növekedését, a kikötő, egyben intermodális logisztikai központ infrastruktúrájának fejlesztését, kapacitásnövekedést. A jelenlegi kikötő infrastrukturális fejlesztése az elmúlt évtizedekben részben valósult meg, de a meglévő infrastruktúra állapota mind közúti, vasúti, vízoldali és a meglévő közművek szempontjából is további fejlesztésre szorul. A kikötő intermodális kapacitásának fokozása és a vízi áruszállításra volumenének növelése érdekében elkerülhetetlen az infrastruktúra fejlesztése.

Fejlesztés tartalma:

 • Bajai Kikötő úthálózatának fejlesztése, megközelíthetőségének biztosítása, javítása: Meglévő útburkolat átépítése, Baja Gránátos utca – A munkarész megvalósult a KÖZOP-4.6.0-14-2014-0002 számú pályázat keretében. A Gránátos utca déli oldalán 136 m hosszon járda épül, a IV. Károly rkp. és a Külső út közötti szakaszon.
 • Bajai OKK terültén lévő IV. Károly rakpart és a hozzá kapcsolódó út és parkoló építése – II. ütem – Volt bútoripari területen út építése.
 • Kikötői partfal állékonyságának helyreállítása 292,5 fm hosszban, amely tartalmazza a közművek fejlesztését, a 120 tonnás teherbírású nehézberakó építését.
 • Kikötő szolgálati hely („Zöld Kikötő”) fejlesztése, 71,1 fm hosszú függőleges partfal építése, úszómű áthelyezése, üzem bővítése.
 • A Bajai OKK területén (Baja, Dunapart állomáson) a MÁV Zrt. és a saját célú vágányok átalakítása, bővítése, rakodó berendezések telepítése.

Projekt összköltsége (nettó): 3.805.440.214 Ft
Támogatási összeg: 3.614.787.660 Ft
Támogatás mértéke: 94,99%

Projekt tervezett kezdő időpontja: 2017.08.08.
Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.07.01.

Projekt Összefoglaló 2017.02.07.

Projekt Összefoglaló 2018.06.15.

1. sajtóközlemény

2. sajtóközlemény

hu_HUMagyar