Prices

Érvényes: 2024. április 1-től

Extent of tariff
Ez a díjszabás érvényes a Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.-t (továbbiakban kikötő) működtető társaság tulajdonosi, illetve kezelői, működtetői jogában levő a kikötő hajók általi igénybevételéért, hajók részére nyújtott szolgáltatásokért, területbérletért fizetendő díjakról. A Díjszabás díjtételeit kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor eltérő megállapodás nem jött létre.

A kikötőbe történő behajózáskor a kikötő igénybevételére a hajó tulajdonosa és a Bajai OKK Kft. között – külön írásba foglalt megállapodás nélkül is – szerződés jön létre, a kikötő terület használatát illetően pedig, írásos szerződés kell, hogy létrejöjjön, és így ezen díjszabásokat kell alkalmazni.

Person to be bound to pay the fees
The port utilization charge and the quay utilization charge is have to be paid by the owner of the ship, and the area retail fee is has to be paid by the owners of the buildings. The owner of the ship can name other person or company who is bound to pay the charges but he is responsible for the discharge.

Due date, late payment interest
Ezen díjszabás szerint a díjak a kikötő elhagyása előtt, a terület használatával összefüggő díjak pedig az írásban foglalt bérleti szerződésben rögzítettek szerint esedékesek. A késedelmi kamat mértéke Ft-ban történő számlázás esetén a jogszabály szerinti mértékű, konvertibilis fizetőeszközben történő számlázás esetén 15%.

Currency of fee payment
Fees must be paid in convertible currency or, if permitted or required by law, in HUF. In case of conversion, the central exchange rate of the Hungarian National Bank valid on the due date shall be applied.

Fee invoicing conditions
A port usage fee must be paid starting with the day of the vessel's arrival, and for the time spent in the port on each subsequent day.
A beach usage fee must be paid after unloading and loading while touching or moored to a seawall or coastal area owned or managed by OKK Kft.
In case of transshipment from ship to ship, the shore usage fee must be paid after the unloading ship.
All settlers must pay for the use of the port area.

The fees do not include VAT, it must be charged in accordance with the current legislation.

A kikötőben lévő kikötőrészek, rakodóhelyek üzemeltetői kötelesek együttműködni a Bajai OKK Kft.-vel, a kikötői szolgáltatásokat igénybe vevő vízi járművektől a díjak beszedésében. Ez vonatkozik a parthasználati-, a kikötőhasználati díjra, és egyéb kikötői szolgáltatások díjaira is, abban az esetben, ha azt a vízi jármű tulajdonosa köteles megfizetni.

Charges

Port usage fee
The owner of the watercraft or floating structure must pay a harbor usage fee for the watercraft or floating structure.
In the absence of other provisions, the port usage fee must be paid per watercraft or floating object after each day of uninterrupted stay in the port area where registration is required.

 

A Kikötő-használati díjfizetési kötelezettség fenn áll
Az árut átrakó hajóknál és egyéb vízi járműveknél vagy úszóműveknél a befutási idő napjától.
A kikötő-használati díjat az egyes vízi járművek, illetve úszó létesítmények tonnája vagy az elfoglalt terület négyzetmétere és a tartózkodás időtartama szerint kell felszámítani. A teherhordó képességet és az elfoglalt terület kerek tonnára, illetve négyzetméterre kell felkerekíteni. A teherhordó képesség számításához a hitelesítési okmány a mértékadó. A négyzetméter megállapításához az elfoglalt terület legnagyobb hosszúságának és szélességének szorzata szolgál.

A kikötőhasználati díj mértéke
Áruszállító folyami és tengeri hajó hord-képessége után:
Az első napon: 2 Ft/t
Minden további napon a tizedik napig: 2 Ft/t
A tizedik és minden további napon: 20 Ft/t
Minimum: 10 800 Ft

In the case of other watercraft or floating structures, for each ton of carrying capacity and for each m² of occupied area:
Az első napon: 5 Ft/m²
A második napon: 8 Ft/m²
Minden további napon: 20 Ft/m²
Minimum: 5 400 Ft

Port utilization charges:
A parthasználati díjat az átrakott áru után kell fizetni annak, aki a kikötőben átrakodást végez vagy végeztet.
Parthasználati díjat kell leróni minden áruért. Amit a rakpart igénybevételével, vagy hajóról hajóra átraknak vagy a kikötői berendezésekkel elhelyeznek.
A Parthasználati díjat az átrakott áru fajtája és összsúlya (bruttó) szerint kell fizetni. Mértékadók a megfelelő rakodási okmányok (pl.: fuvarlevél, hajó elismervény). A súlyt mindig teljes tonnára kell felkerekíteni.

A Parthasználati díj áruféleségek szerint
Érc, szén, koksz, kő, homok: 51 Ft/t
Gabona (búza, árpa, rozs, kukorica): 59 Ft/t
Napraforgómag: 65 Ft/t
Minden más áru esetén: 65 Ft/t
Minimum: 12 000 Ft

Garanciális díj
A bérelt partfalegységen meghatározott forgalom elmaradása (500t/fm/év) esetén fizetendő díj: 45 Ft/t

Utilization charge
It has to be paid after the area depending on its utilities.

RO-RO kikötő-használati díj
A rámpák használatáért és a parkoló terület igénybevételéért fizetendő díj/hajó:
Minimum: 800 000 Ft
Maximum: 1 050 000 Ft

Allowances
The port authority can give allowances from the above-mentioned charges in special cases.

Current legislation Value Added Tax is have to be paid after the above mentioned fees and charges.

Baja, 2024. április 1.

Baja Public Port Ltd.
László Nagy, managing director

en_GBEnglish (UK)